Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Sana tuli lihaksi

Johanneksen evankeliumi luku 1:       

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

2.      Hän oli alussa Jumalan luona.

3.      Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

4.      Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

5.      Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

6. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes.

7. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan.

8. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta.

9.      Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10.     Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä.

11.     Hän tuli omaan maahansa (tui sinne, mikä oli hänen omaansa), mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12.     Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden (tai: vallan, voiman) tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.

13.     He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan Jumalasta.

14.     Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15. Johannes todisti hänestä ja huusi: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka tulee minun jäljessäni, on minua edellä, sillä hän oli olemassa ennen minua."

16.     Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi,

17.     sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.

18.     Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala (tai: Ainutsyntyinen, joka itse on Jumala. Eräät käsikirjoitukset: Ainutsyntyinen Poika), joka on Isän rinnalla (helmassa), on hänet ilmoittanut.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 1:1-18)

 

1. Evankeliumi Johanneksen mukaan

Evankeliumin ensimmäinen jae muistuttaa suuresti 1 Moos 1:1 jaetta. Kun 1. Mooseksen kirja alkaa alusta, Jumalan luomistyöstä, Johanneksen evankeliumi lähtee iankaikkisuudesta, ennen tätä alkua olevasta ajasta. Johannes korostaa, että Jumalan luova Sana on persoona, joka on iankaikkinen ja olemukseltaan Jumala.

2. Tämä Sana, joka oli saattava langenneen luomakunnan jälleen Jumalan yhteyteen, oli alussa Jumalan luona täydellisessä sopusoinnussa hänen kanssaan. Kyseessä ei voinut olla Jumalaa alempiarvoinen olento. Sanalla "oli" on ehdoton merkitys: se on ollut jo ennen kuin aikakaan oli alkanut. Sana on itsensä ihmiskunnalle ilmoittava Jumala.

3. Kaikki Jumalan ulkopuolella oleva on saanut syntynsä hänen Sanansa välityksellä. 1 Moos 1 auttaa ymmärtämään tätä jaetta. Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Jumala suoritti luomistyönsä Sanan voimalla. Sana ilmaisi hänen tahtonsa. Jumala luo ja puhuu ihmisille Sanan avulla.

4. Elämä ja valkeus kuuluvat Johanneksen evankeliumin luonteenomaisimpiin sanoihin. Elämän lähde on luonnollisesti myös valon lähde. Sanan tuleminen ihmiseksi merkitsi elämän ja valon saapumista maailmaan. Nämä kaksi sanaa ilmaisevat kaiken voiman ja siunauksen yhteismäärää. Sana ilmoittaa kaiken, mitä Jumala on, niin että ihminen voisi tulla siksi, miksi hänet on tarkoitettu.

5. Valo on voittamaton. Kun avaa pimeän ja valoisan huoneen välisen oven, valo voittaa pimeyden eikä päinvastoin. Todellinen valo loistaa aina, mutta se valaisee vain ne, jotka ottavat sen vastaan. Pimeyttä on langenneen ihmiskunnan synti ja epäusko. Tämä pimeys vihaa valoa eikä ota sitä vastaan, 3:19. Ihmisen pimeydellä ei ole valtaa sammuttaa valoa. Sana "katalambanè" merkitsee myös, että ihminen ei pimeydessään pysty käsittämään valoa.

6. Johannes merkitsee 'Herra on armollinen'. Hän tuli sanansaattajana, mutta ero hänen ja Sanan välillä tuodaan korostetusti esiin. Johannes oli Jumalani lähettämä, Sana oli Jumala.

7. "Todistaa" ja "todistaja" ovat avainsanoja tässä evankeliumissa. Johannes Kastaja todistaa 1:15,32,34; 3:26; 5:33. Edelleen todistavat samarialainen nainen, 4:39, Jeesuksen teot, 5:36; 10:25, Vanha testamentti, 5:39, suuri kansanjoukko, 12:17, Pyhä Henki, 15:26, Jumala itse, 5:32,37; 8:18. Kaikki todistavat Jeesuksesta.

8. Johanneskin oli tullut valoksi, 5:35. Jokainen uudestisyntynyt on valkeus Herrassa, Ef 5:8. Mutta yksikään ihminen ei ole valon lähde. Valkeus ja elämä ovat lähtöisin yksin Jumalasta. Sana "hän" on painokas.

9. Jeesuksen tulo maailmaan oli kuin auringonnousu. Tämä valkeus loistaa kaikille. Pimeys koituu tuomioksi sille, joka hylkää valon.

10. Ihmisen synti oli turmellut Sanan työn tässä maailmassa. Sana oli maailmassa myös jo ennen lihaksituloa. Alusta asti hän on ollut täällä Jumalana, eikä häntä voitu täältä karkottaa. Mutta maailma ei tuntenut häntä silloinkaan, kun hän saapui ilmoitettuna Sanana, joka tuli lihaksi. Vrt. 1 Kor 1:21.

11. Jeesus tuli omaan maailmaansa ja erityisesti oman kansansa juutalaisten luo, kansan, joka tiesi odottaa häntä. Se oli hänen omaisuuskansansa. Ks. 2 Moos 19:5 ja 5 Moos 7:6-8. Juutalaisten suuri murhenäytelmä oli, että he eivät ottaneet vastaan häntä, josta heidän profeettansa olivat ennustaneet.

12. Kaikki eivät hylänneet häntä. Muutamat ottivat hänet vastaan. Tässä on kuitenkin toinen vastaanottamista tarkoittava "sana, lambanè". Se tarkoittaa halua ottaa vastaan jotakin, joka on käden ulottuvilla, ks. 13:20. Ne, jotka ottavat hänet vastaan, saavat yhteyden Jumalaan, tulevat Jumalan lapsiksi. "Hänen nimensä" tarkoittaa tässä Kristuksen jumalallisen luonnon voimaa.

13. "Jumalasta syntynyt" on jälleen Johannekselle ominainen ilmaus. Se esiintyy etenkin hänen ensimmäisessä kirjeessään. Aadamille syntyi poika, joka oli hänen kaltaisensa, 1 Moos 5:3. Lihan tahdosta ei voi syntyä hengellistä. Uudestisyntymässä Jumala luo meihin uuden uskonelämän ja antaa meille samanaikaisesti armosta oikeuden tulla hänen lapsikseen. Meidän osuutemme tässä tapahtumassa on Jeesuksen vastaanottaminen uskossa.

14. Tämä on yksi Raamatun tärkeimmistä kohdista, ja tähän huipentuu Johanneksen opetus Kristuksesta Sanana. "Sana tuli lihaksi". Jeesus tuli meidän keskellemme hankkiakseen meille sen Jumalan kaltaisuuden, jonka menetimme syntiinlankeemuksessa. Kristusta kutsutaan Sanaksi, koska hän on Jumalan ajatusten ilmaisu. "Armo" on ansaitsematonta, joten kukaan ei voi saada sitä omilla ponnisteluillaan. Se on lahja. Tässä armo tarkoittaa puhdasta ja aitoa jumalallista rakkautta. Armo ilmentää ihmisen avutonta köyhyyttä ja Jumalan rakkauden loputonta hyvyyttä. Jeesuksessa totuus, vanhurskaus ja hyvyys muodostavat ehyen kokonaisuuden.

15. Johannes oli kuusi kuukautta Jeesusta vanhempi, Luuk 1:36, mutta hän ei varmastikaan ajatellut sitä puhuessaan jäljessään tulevasta. Jeesus "on ollut" olemassa ennen kuin maailman perustuksiakaan oli laskettu. Hän oli silloin, kun mitään ei vielä ollut luotu. Johannes Kastajan ja Messiaan välillä oli sen tähden yhtä suuri ero kuin on maallisella ja taivaallisella, aikaan sidotulla ja iankaikkisella.

16. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta, ja se, joka tulee osalliseksi hänestä, tulee samalla osalliseksi siitä, mitä hän on. Kaikkea, mitä hän on ja mitä hänellä on, hän tarjoaa seurakunnalleen. Ne, jotka ottavat hänet vastaan jakeen 12 mukaan, tulevat osallisiksi hänen täyteydestään. Tämä "on armoa armon päälle", armoa, joka täyttää kaikki tarpeemme. Kristuksessa armon ihme johtaa toiseen.

17. Laki annettiin välimiehen toimesta, mutta armo ja totuus tulivat persoonana. Mooseksen laki tarkoittaa tässä koko vanhatestamentillista pelastusjärjestystä. Vrt. Hebr 3:1-6. Lain antaja on Jeesuksen tähden tullut meille Isäksi, emmekä enää noudata Jumalan lakia orjina. Sen sijaan haluamme mielellämme lakia noudattamalla elää Jumalan tahdon mukaan.

18. Jae 1 osoittaa, miten Jumala ja Sana olivat iankaikkisuudessa korotettuina yläpuolellemme. "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt". Kukaan ei voi nähdä häntä, 2 Moos 33:20. Jakeesta 14 ilmenee, miten Jumala on tullut meitä lähelle. Hän tuli meidän kaltaiseksemme, ihmiseksi, ja asui meidän keskellämme. "Ainokainen Poika" ilmoitti hänet ja teki hänet meille tiettäväksi. Hän tulkitsi Jumalaa täydellisellä tavalla.

 

Sivun alkuun 

©2019 VALO MAAILMALLE - suntuubi.com